Игри

Информация за страница Шумен

Шумен е град в североизточна България, като е десети по големина за територията на страната. Броят на местното население достига до 88 966 души. Едновременно с това населеното място изпълнява ролята на стопански и административен център на едноименните общини и област. Градът е разположен на територията на едноименното поле, което е отворено в посока от югоизток и постепенно намалява височината си. Подножието на едноименното плато пък се характеризира с наличието на изключително разнообразна природа, ето защо е обект на постоянен интерес от страна на търсещите отдих по време на пътуване. Билото на платото се извисява на около 500 метра надморска височина, а превишението му по отношение на града варира между 250 и 300 метра. Малката река Поройна протича през територията на населеното място, а на три километра от съвременния град е разположена местността Хисарлъка. Тя е заобиколена предимно от стръмни долове, в които протичат поточета през цялата година. Местността се намира върху дял от споменатото вече плато.

    Още от ранножелязната епоха за населеното място Шумен се появяват различни сведения. Благодарение на направените през различни години археологически разкопки и проучвания, днес до нас достигат подробни сведения за бита, ежедневието и поминъка на тогавашното население. Първото укрепление датира от 3 век преди новата ера, като то обгражда достъпните части на твърдината. Изградено от необработени и масивни по размер камъни, дебелината на стените му достига до 2 метра. Военен кастел върху руините на това укрепление построяват римляните, като стената вече разполага и със спойка от хоросан. Що се отнася до годините на Средновековието, в укреплението се наблюдават значителни промени. Например в периода между 7 – 10-ти век то се развива напълно в стила на селище от феодален тип. Замък с прилежащи вътрешен и външен укрепителен пояс се откроява в тази постройка, а на него се побират до 28 кули или бастиони. Именно на това място е открит и оставеният от българския владетел Иван Шишман надпис, който удостоверява посещението му в града. Симеонис е името, с което за пръв път се споменава населеното място пред 1153 година. Според Константин Иречек е възможно наименованието да идва от Цар Симеон, но това не е абсолютно сигурно.

    Православното християнство е религията, която основно се изповядва от жителите на Шумен през Средновековието. Цели седем на брой църкви са построени през този период и те категорично свидетелстват за популярността на тази религия сред местното население. Открити в гробищата и жилищата са и различни предмети от бита, които са пряко свързани с християнската религия. Когато през 15-ти век населеното място е окончателно завзето от османските поробители, настъпват значителни промени. Руините на града се използват от поробителите за строежа на бани и джамии, като в годините на седемнадесетото столетие този град е превърнат в добре укрепен център с голям гарнизон в крепостта. Първото театрално представление в града се изнася през 1813 година, когато е и първото честване на празника на славянската писменост и култура. Първото килийно девическо училище се изгражда през 1828 година, а почти три десетилетия по-късно е изградено и първото девическо класно училище заедно с читалище.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker